• Add: 1-306 Xinle yuan Xinkang Garden of Xintang town ,Guangzhou City, Guangdong P.R.China
  • Tel: 0086 20-32191657
  • Fax: 0086 20-32919369
  • Email: info@wellgochem.com
Top footer
Contact usClose

Company: WELLGO CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD

Contact: Jason Lee

Tel: 0086 20-32191657

Phone: +86 13533621907

E-mail: info@wellgochem.com

Address: 1-306 Xinle yuan Xinkang Garden of Xintang town ,Guangzhou City, Guangdong P.R.China

Scan the qr codeclose
Qr code